Javno naznanilo - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora SO 82 - SOIC IV

ponedeljek, 13. Julij 2020

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora SO 82 - SOIC VI.

Predloge in pripombe se lahko pošlje na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 13.07.2020 in 30.07.2020.