Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javno naznanilo - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu

ponedeljek, 28. September 2020

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu. 

Predloge in pripombe se lahko pošlje na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 28.09.2020 in 9.10.2020.

V sredo, 30.09.2020 je v prostorih Vaškega kulturnega doma v Krogu ob 16.00 načrtovano predstavitveno srečanje osnutka načrtovane ureditve. 

Zaradi preprečitve izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 se bo predstavitev izvedla ob upoštevanju določb Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Upoštevati je potrebno varnostno razdaljo med udeleženci najmanj 1,5-2 m, v kolikor medsebojna varnostna razdalja ni zagotovljena je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ter obvezno razkuževanje rok.