Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)

torek, 9. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).