Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

sreda, 3. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)