Javno naročilo: ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice, v M.Soboti

torek, 7. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 07.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice, v M.Soboti

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.