Javno naročilo: obnova sekundarnega vodovoda Cankarjeva ulica - 1. del

ponedeljek, 6. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 06.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: OBNOVA SEKUNDARNEGA VODOVODA CANKARJEVA ULICA - 1. DEL

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.