Javni razpisi Mestne občine Murska Sobota za leto 2015

petek, 3. April 2015

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da so danes v Uradnem listu RS št. 23/2015 objavljeni naslednji javni razpisi Mestne občine Murska Sobota za leto 2015:

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva v letu 2015

Predmet razpisa: preventivni programi na področju socialnega varstva in zdrav. varstva

Informacije: mag. Rofina Bernjak, tel.: 525-16-64, e-pošta: rofina.bernjak@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015

Predmet razpisa: programi na področju tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost

Informacije: mag. Darja Kadiš, tel.: 525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za izbiro mladinskih programov oziroma projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Predmet razpisa: programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v MOMS

Informacije: mag. Darja Kadiš, tel.: 525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v MOMS za leto 2015

Predmet razpisa: sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za otroke v MOMS, ki se po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvaja na področju predšolske in osnovnošolske populacije

Informacije: mag. Darja Kadiš, tel.: 525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala MOMS

Predmet razpisa: programi delovanja kulturnih društev v letu 2015, na naslednjih področjih: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna in večzvrstna dejavnost

Informacije: Darja Potočnik, tel.: 525-16-62, e-pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Predmet razpisa: projekti za izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti v MOMS na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, vizualna umetnost, knjiga in založništvo ter na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK)

Informacije: Darja Potočnik, tel.: 525-16-62, e-pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 4.5.2015

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015

Predmet razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin, ter razvojnih in strokovnih nalog: interesna športna vzgoja otrok, mladine in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

kakovostni šport; vrhunski šport; športna rekreacija in šport starejših; šport invalidov; razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem; organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve; športni objekti

Informacije: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031-792-969; e-pošta: goran.gutalj@sz-ms.si

Rok za prijavo: 17.4.2015

Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi

Predmet razpisa: sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi –

Informacije: Silvija Kouter, tel.: 525-16-63, e-pošta: silvija.kouter@murska-sobota.si

Rok za prijavo: 5. 5. 2015

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOMS pod rubriko RAZPISI

Dokumentacijo je možno dobiti v vložišču MOMS