Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (M/Ž) "Razvojni center Murska Sobota"

sreda, 27. Julij 2016

Svet zavoda Javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ''Razvojni center Murska Sobota'' (Ur.l. RS, št. 27/96, 75/06 in 1/2016) in 15. člena statuta Javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
''RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA''

Za direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

• Najmanj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja – magisterij stroke) ekonomske, pravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
• najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
• aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti,
• strokovno poznavanje dela in področja delovanja zavoda,
• znanje uporabe informacijskih tehnologij.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. oktobra 2016. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v zaprti ovojnici do 12. avgusta 2016 na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z oznako:''Prijava na razpis – direktor Razvojnega centra Murska Sobota – Ne odpiraj!'' Vse dodatne informacije dobite po tel. 05 908 11 44 ali e-pošti: ales.skalic@rcms.si pri g. Alešu Skaliču.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.rcms.si.