Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov

ponedeljek, 2. September 2019

Nadarjeni študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota se lahko tudi v tekočem študijskem letu potegujejo za dodelitev občinskih štipendij. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov je odprt od 02. 09. 2019 do 04. 10. 2019 in je objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota pod rubriko razpisi. 

Do štipendije so upravičeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini, imajo povprečno oceno več kot 8,5, ter dijake zadnjega letnika srednje šole s povprečno oceno več kot  4,5  ter  izpolnjujejo ostale pogoje, določene v  razpisu.

Študentje se lahko prijavijo najkasneje do 4. 10. 2019, tako da izpolnijo obrazec »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2019/2020«.