Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

ponedeljek, 5. December 2011

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec župana  za področje delovanja javnih zavodov v Uradu župana  Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

Več informacij v priloženi objavi.