Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

JAVNA RAZPRAVA: ODLOK O LETNEM PROGRAMU ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

ponedeljek, 12. Februar 2018

JAVNA RAZPRAVA:

ODLOK O POSTOPKU, POGOJIH IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

Splošno:

Ø  Objavljeno na spletni strani mestne občine: www.murska-sobota.si

Ø  Rok za podajo pripomb je do 13. 3. 2018 do 24. ure

Ø  Kontaktna oseba za podajo pripomb po e pošti: aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Javna razprava in zbiranje pripomb:

Javna razprava o predlogu Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota traja do 5. 3. 2018 do 24. ure.  Pripombe na odlok do navedenega datuma, se  podajo pismeno po elektronski pošti na naslov aleksandra.rezonja@murska-sobota.si.

Gradivo:

Ø  Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota – predlog za javno razpravo

Ø  Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/2017), https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1523?sop=2017-01-

 

 

M. Sobota, 12. 2. 2018                                                          Mestna uprava Mestne občine

                                                                                                          Murska Sobota