Javna razgrnitev SD ZN za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna) - gradivo

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno in industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 13. marcem 2018 in 27. marcem 2018.