Javna razgrnitev SD ZN za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

petek, 16. April 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), ki bo javno razgrnjen od petka 16.04.2021 do torka 18.05.2021.

Javna obravnava bo potekala 5.05.2021 ob 16.00. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.