Javna razgrnitev SD ZN za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

petek, 9. April 2021

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki).