Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOMS (SD OPN1)

torek, 17. Julij 2018

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) – kratek postopek po 124.členu ZUreP2.

Zainteresirana javnost lahko poda na razgrnjeno gradivo pripombe v času od 17.7.2018 do vključno 1.8.2018 na naslov Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 , 9000 Murska Sobota ali na e-naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

 

Priloga:

Gradivo za javno razgrnitev