Javna razgrnitev OPPN za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2) - gradivo

torek, 16. Januar 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 16. januarjem 2018 in 16. februarjem 2018.