Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

torek, 7. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu