Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

torek, 3. Maj 2016

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti