Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti