Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti

torek, 3. April 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.