Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu

petek, 26. Februar 2021

Objavljamo Sklep z javnmim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24).