Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) - gradivo