Izvedba montažnega krožišča na Lendavski ulici

petek, 8. September 2017

Mestna občina Murska Sobota si že vrsto let prizadeva za ureditev problematičnega križišča  na Lendavski ulici - »pri vagi«, kjer je bilo izjemno težko vključevanje v promet iz Ledavskega naselja oziroma Partizanske ceste. Na omenjeno problematiko so mestno upravo že dlje časa opozarjali tudi občanke in občani.

Obstoječe štirikrako križišče bo v prihodnje preurejeno v montažno krožišče z namenom izboljšanja prepustnosti na priključnih krakih. Sredinski otok in ločilni otoki bodo izvedeni z montažnimi elementi. Prizadete površine za pešce in kolesarje bodo nadomeščene z novimi, prav tako bo v tem delu na novo urejena cestna razsvetljava.

Nova ureditev bo varnejša, ker se bo zmanjšalo število konfliktnih točk v križišču. V času izven prometnih konic bo postavitev krožišča umirila voznike, v času konic pa bo rešitev s krožiščem preprečila  predolgo čakanje za vključitev v glavni prometni tok in posledično izsiljevanje prednosti zaradi tega.

Montažno krožišče na Lendavski ulici v Murski Soboti bo v znesku 94.812,71 EUR financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Izvajalec del je POMGRAD-CESTNO PODJETJE d.d.. Predvideni rok dokončanja del je 30.10. 2017.

V času izvedbe krožišča bo prihajalo do zapor in do oviranega prometa, zato vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in še večjo previdnost v tem delu mesta.