Izjava župana Antona Štihca glede ND Mura 05

ponedeljek, 23. Januar 2012

V teh dneh so se v javnosti pojavile različne (tudi zavajujoče) informacije v zvezi z reflektorji na nogometnem igrišču Fazanerija in namigovanji, da bi naj občina preprečila podpis pogodbe potencialnega investitorja z klubom Mura 5. Zato župan Mestne občine Murske Sobote javnost v zvezi s to tematiko obvešča z naslednjo izjavo:

  • "Kot župan MO Murska Sobota sem se ob sprejemu ND Mura 05 v prvo nogometno ligo (sezona 2011/2012) v imenu lokalne skupnosti, ki jo predstavljam zavezal predsedniku NZS, da bo lokalna skupnost, v času dveh let, na nogometnem igrišču Fazanerija postavila reflektorje, ki so predpogoj za pridobitev licence za naslednjo tekmovalno sezono 2012/2013. Glede na priljubljenost našega kluba v lokalnem okolju sem menil, da tovrstno zavezo v podporo našim nogometašem lokalna skupnost zanesljivo podpira.
  • Svojo obljubo, ki je bila tudi predpogoj za vstop našega kluba v prvo ligo, sem izpolnil in v predlog proračuna MO M. Sobota za leto 2012 uvrstil finančna sredstva za reflektorje v višini 400.000 €. Predlog proračuna je že bil obravnavan v prvi obravnavi in pripomb na to postavko s strani svetnikov Mestnega sveta MO M. Sobota ni bilo.
  • Del sredstev (50%) za to investicijo pričakujemo od Nogometne zveze Slovenije.
  • Ali bo proračun MO M. Sobota dne 2.2.2012 sprejet je odvisno od svetnikov MO MS. Glede na priljubljenost nogometa v naši regiji pričakujem, da bo ta postavka v proračunu ostala in da bomo s tem izpolnili enega izmed predpogojev za tekmovalno licenco našega priljubljenega nogometnega kluba.
  • Kar se pa tiče namigovanj (bodisi novinarjev ali članov vodstva kluba), da naj bi bil prejšnji četrtek župan ali občina »kriv(a)«, da potencialni investitor še ni podpisal pogodbo s klubom Mura 05, pa ta namigovanja kategorično zavračam, saj niso resnična. Po mojem edini razlog zakaj potencialni investitor še ni podpisal pogodbe s klubom tiči v dejstvu, da proračun Mestne občine M. Sobote za leto 2012 še ni sprejet (sprejema se 2.2.2012). V njem je namreč tudi predvidena investicija v reflektorje na stadionu, kar je, kot že rečeno, pogoj NZS za igranje kluba  v 1. nogometni ligi. S tem dejstvom potencialni investitor ni bil seznanjen.
  • Tisto kar je v tej zadevi najbolj čudno pa je, zakaj se tako dolgo skrivajo bistveni elementi pogodbe med klubom in potencialnim investitorjem. Za kakšno pogodbo gre? Za donatorsko, prevzemno, navadno, posojilno ali kakršnokoli že. Kakšni so pogoji sodelovanja med potencialnim investitorjem in klubom – kakšne so obveze enih do drugih in obratno. A so v pogodbi tudi kakšni pogoji-obveze, ki se dotikajo občine kot lastnika nepremičnine? Če župan ni tista zaupanja vredna oseba, ki bi se ji lahko pokazala pogodba, pa upam, da bodo vpogled v le-to zahtevali vsaj svetniki pred svojo odločitvijo sprejemanja proračuna za 2012.

Ker proračun ne sprejema župan osebno, ampak svetniki, pozivam in vabim vse svetnike, da to postavko (gradnjo reflektorjev) v proračunu tudi sprejmejo, predhodno pa zahtevajo vpogled v bistvene sestavne dele pogodbe med klubom in potencialnim investitorjem.

Izjavo za javnost posredujem medijem z željo, da bi bila javnost celovito in točno informirana o tej zadevi."