Izgradnja montažnega krožišča pri "Zvezdi"

torek, 25. Oktober 2016

Pomgrad – Cestno podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, obvešča, da bodo v sredo, dne 26.10.2016 pričeli z deli na objektu » Montažno krožišče Zvezda « v Murski Soboti.

Izvedel se bo izklop semaforjev in ureditev prometnega režima po principu krožnega križišča. Promet bo v času izvedbe del potekal nemoteno po zožanih profilih krožišča. Prosimo voznike in udeležence v prometu za strpnost in razumevanje, če bo prihajalo do morebitnih kratkotrajnih zastojev ob izvedbi gradbenih in montažnih del.

Promet pešcev in kolesarjev bo v času izvedbe gradbenih del oviran. Obstoječi prehodi za pešce in kolesarje v območju izvedbe del, se bodo zaprli s PVC barierami, tako da bo onemogočeno prehajanje preko gradbišča. Pešce in kolesarje prosimo, da uporabijo označene prehode v bližini gradbišča in se preko njih preusmerijo na drugo stran.