Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Izšel zbornik »ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI 100 LET«

torek, 16. Junij 2020

Zbornik Oris športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let je prispevek k spoznavanju preteklosti športa, ki bo poučen za vse nove generacije. Je izčrpen zapis o preteklem delu in o razvoju športa našega mesta v zadnjih sto letih. V zborniku so združeni in navedeni tudi vsi dosežki na področju športa v Murski Soboti v preteklem stoletju. Takega zapisa Murska Sobota še nima. Uspeli smo zbrati podatke iz vseh razpoložljivih virov; zabeležk, napisanih knjižic, brošur, biltenov, arhiva Športne zveze Murska Sobota in iz lokalnega časopisja. K sodelovanju smo povabili tudi vsa športna društva in klube, ki so dobila priložnost, da predstavijo zgodovino svojega delovanja ter najbolj odmevne dosežke, vključno z imeni in priimki vseh, ki so k tem dosežkom pripomogli.

Murska Sobota z vključenimi primestnimi naselji se lahko pohvali s številnimi aktivnostmi, dogajanji in izvajanju športne dejavnosti. Tako bogato ponudbo različnih zvrsti športov vsekakor ne bi mogli ohraniti skozi vsa ta leta brez posluha ter podpore predstavnikov lokalne skupnosti.

V zborniku so zajete vse pojavne oblike organizirane športne dejavnosti s ključnimi nosilci oz. izvajalci, znanimi športnimi delavci, športnicami in športniki v klubih in društvih. Prikazani so podatki o pridobljenih športnih objektih, rezultati in uvrstitve naših športnikov, športnic in ekip. Izpostavljeni so osrednji športni delavci in športniki, ki so v tem obdobju bistveno pripomogli k razvoju organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti.

Zbornik je potrditev, da ima naše mesto zelo bogato zgodovino izjemnih dosežkov na področju športa. Lahko se pohvalimo z uvrstitvami v sam vrh ne samo na državnih, temveč tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Vsi, ki so zaslužni za tako izjemne dosežke, so sedaj dobili svoje mesto v zborniku.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem posameznikom in športnim društvom, ki so prispevala svoj delež v nastajanju zbornika. Predvsem pa se zahvaljujemo predstavnikom Mestne občine murska Sobota, ki so skozi vsa leta  pomagali razvoju športne dejavnosti in ohranjanju pestre izbire različnih športnih panog v našem okolju. 

Verjamemo, da bodo po vzoru zbornika, ki smo ga pripravljali več kot dve leti, v bodočnosti zgodovino športa na podoben način kronološko predstavile tudi druge občine. Predvsem pa upamo, da bodo po vzoru nastalega zbornika razvoj športa in dosežke v naslednjih desetletjih na enak način povzeli predstavniki bodoče generacije.

Športna zveza Murska Sobota