Iskanje skupnih rešitev za deblokado dela občinske uprave

sreda, 26. Oktober 2011

Na politični koordinaciji, ki jo je sklical župan 24. oktobra z namenom, da bi se odkrito pogovorili o razlogih, ki so pripeljali do blokade normalnega dela občine, katere so se udeležili vsi predsedniki političnih strank na lokalni ravni ter vodje svetniških skupin oziroma njihovi namestniki (opravičil se je le predstavnik NSi), so bili obravnavani štirje sklopi problematik:

1.) Kadrovske zadeve in odločitve kadrovske komisije
2.) Problematika delovanja javnega Zavoda za kulturo turizem in šport ter Odlok o Soboških novinah
3.) Konstruktivno delo mestnega sveta-sprejemanje odlokov v II. obravnavi
4.) Blokada delovanja mestne uprave zaradi omejitev pri prerazporeditvah znotraj proračuna

Župan Anton Štihec je ob koncu politične koordinacije izjavil, da kar se tiče želje po spremenjenem delovanju občinskega sveta, prišlo do pozitivnih premikov v smislu pripravljenosti, da se ne izgublja čas za hitro sprejemanje pomembnih odlokov. V ostalih točkah, ki kličejo po politični korektnosti oziroma politični volji, da se blokade odpravijo, pa imam občutek, da pripravljenosti še ni. Očitno bo potrebno nadaljevati s tovrstnimi sestanki, saj so ne glede na številčnost svetnikov v koalicijah oziroma ne-koalicijah, odločitve svetnikov pogojene z zasledovanjem dobrobiti občanov, predvsem pa morajo biti njihove odločitve podrejene veljavni zakonodaji.