Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti

sreda, 11. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 11. aprilom 2018 in 26. aprilom 2018.