Festival Soboško poletje 2013

sreda, 26. Junij 2013

V petek, 28. junija, se začenja prireditev SOBOŠKO POLETJE 2013, ki jo že sedmič zapored prirejata Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in bo trajala do 31. 8. 2013.

Prireditve bodo potekale na treh lokacijah: večina na Trgu kulture (petkovi glasbeni večeri in sobotni dopoldanski program za otroke), na grajskem dvorišču (koncerti klasične glasbe) in v Gledališču Park (plesno glasbena predstava).

Na željo gostincev s Trga kulture uvajamo novost: eno uro pred vsakim napovedanim večernim petkovim koncertom se bodo predstavile domače glasbene skupine (v večini garažni bendi) po izboru in v dogovoru z gostinci.

 Vsi napovedani večerni koncerti iz našega programa, ki jih prirejamo na Trgu kulture, se bodo pričenjali kot nekaj preteklih let: v juniju in juliju ob 21. uri, v avgustu  ob 20. uri.

Program za otroke ob sobotnih dopoldnevih bo prav tako bo isti uri kot pretekla leta - ob 10.00. 

V soorganizaciji z Glasbeno mladino Slovenije smo pripravili tudi nekaj koncertov klasične glasbe, ki se bodo odvijali na grajskem dvorišču od petka, 12. 7. do petka, 19. 7. 2013 ob 19.30. Gre za koncerte udeležencev 20. mednarodnega poletnega glasbenega tabora Glasbene mladine Slovenije, ki bo tokrat v Murski Soboti (prvi je bil leta 1976 na domačiji slikarja Lojzeta Veberiča v Seliščih).

V Gledališču Park  pa bo tudi letos glasbeno-plesna predstava, ki so jo pripravili v Ingolstadtu, v njej pa sodelujejo tudi dijaki soboških srednjih šol.

Vstop na vse prireditve bo tudi letos prost.  Celotni stroški znašajo 26.000 EUR, od tega za plačila nastopajočim 15.400 EUR, ostalo so stroški tiska in distribucije programske zloženke, stroški SAZA-sa, najema odra, ozvočenja, nočenje in pogostitve nastopajočih itd.). Celoten program prireditev je predstavljen v programski zloženki, ki jo danes prejmejo vsa gospodinjstva v naši občini in turistično informacijski centri v Pomurju.

Župan Štihec je ob tej priložnosti povedal: »Festival Soboški dnevi so se letos uspešno zaključili – vreme nam je bilo le delno naklonjeno, obisk je bil kljub dežju (v nedeljo zvečer) tudi tokrat izjemen, zadovoljstvo so izražali tako nastopajoči kot obiskovalci festivala.  In sedaj se že veselimo nadaljevanja poletja – upamo, da bo tisto pravo, čez dan vroče in ob večerih prijetno osvežujoče -  ter z njim prireditve »Soboško poletje«. Vabimo vas, da  prihajajoče večere ob koncih tedna preživite v prijetni družbi na Trgu kulture,  kjer se bo odvijal program, ki so ga izbrali na našem Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in bodo poskrbeli, da bo nemoteno izpeljan. 

Ob tej priložnosti naj se zahvalim vsem sponzorjem, ki so nam omogočili, da bomo lahko z njihovo finančno in materialno pomočjo  ter storitvami  projekt tudi uresničili. Zahvaljujemo se tudi Galeriji Murska Sobota in Pokrajinski in študijski knjižnici, ki nam bosta tako kot vsako leto prepustili v uporabo njihove prostore, ker jih potrebujemo za nastopajoče in opremo. Še posebej pa bi se rad zahvalil za razumevanje in strpnost vsem prebivalcem, ki prebivate v bližini trga”. 

Program je predstavila mag. Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport, ki ga je tudi letos izbrala. Povedala je, da bo na letošnjem festivalu zaigralo, zapelo in zaplesalo preko 150 nastopajočih iz Slovenije, Argentine, Hrvaške, Kube, Srbije in Slovaške. Tudi letos je program zelo raznolik in prepričani so, da bo vsak obiskovalec našel kaj zase: swing, salsa, tango, klezmer in druga etno glasba. Glede na zelo dober odziv obiskovalcev na sobotni umetniški in zabavni program za otroke v preteklem letu, smo se tudi letos (v okviru finančnih zmožnosti) še posebej potrudili pri izboru dopoldanskega sobotnega programa za otroke.

V primeru dežja bodo prireditve izvedene v Gledališču Park oz. grajski dvorani, o čemer bomo sproti obveščali na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (www.zkts-ms.si).