Dovolj je zatiskanja oči!

četrtek, 25. April 2019

Na današnji izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota so svetniki razpravljali o stanju v Javnem zavodu Pomurske lekarne, ki kljub zakonski obveznosti za nabavo zdravil ne izvaja javnih naročil. Mestna občina Murska Sobota (MOMS), ki je med soustanovitelji zavoda, že več kot tri leta opozarja na nedopustno poslovanje lekarn, ki so od leta 2003 do 2019 za blago ali storitve plačale 365 milijonov EUR. Od tega so 99,7% sredstev porabile mimo pravil javnega naročanja. Tako so 364 milijonov EUR za nabavo zdravil, na podlagi neposrednih pogodb, plačale zgolj desetim ponudnikom. V Mestni občini Murska Sobota vztrajajo, da pravila veljajo za vse in da je zakonodajo treba upoštevati. Ob tem poudarjajo, da je iz javnih evidenc razvidno, da je nabava zdravil v skladu z zakonom mogoča, saj jo izvajajo v mnogih javnih zavodih v Sloveniji. Seja je bila odprta za javnost, nanjo so povabili tudi predstavnike vlade in inštitucij, ki so dolžne skrbeti za zakonito poslovanje lekarniških zavodov.

Na podlagi javno dostopnih podatkov je razvidno, da javni zavod Pomurske lekarne navkljub zakonski obveznosti ne izvaja javnih naročil, pač pa za nabavo zdravil in naročanje storitev sklepa neposredne pogodbe. Tako je za nabavo zdravil in storitev med 2003 in 2019 z desetimi gospodarskimi subjekti sklenil posle v višini 365 milijonov EUR. Od tega zgolj 0,3% preko javnih naročil. To je tudi glavni vzrok zaostrenih odnosov med MOMS in vodstvom Pomurskih lekarn.

Kršenje predpisov o javnem naročanju je velik sistemski problem, za katerega bi morale poskrbeti pristojne institucije. Zato so na sejo povabili tudi predstavnike države in inštitucij, ki so dolžne skrbeti za zakonito poslovanje lekarniških zavodov. Srečko Đurov, direktor mestne uprave je ob tem povedal: »Dolžnost javnega zavoda, da zdravila nabavlja po pravilih javnega naročanja. je predpisana zato, da se v transparentnem in konkurenčnem postopku izberejo najugodnejši ponudniki, s tem pa doseže najnižja cena za vse uporabnike. Nespoštovanje predpisov o javnem naročanju privilegiranim dobaviteljem omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila.«

Na opisane kršitve so se odzvali tudi predstavniki države in različnih institucij, med drugimi tudi sodna izvedenka za javna naročila Darja Čerič, ki je potrdila, da so javni lekarniški zavodi zavezanci za javna naročila, tudi za zdravila. Ministrstvo za javno upravo je odgovorilo, da so že večkrat poudarili, da morajo javni lekarniški zavodi (tudi Pomurske lekarne) spoštovati Zakon o javnem naročanju. Podobno tudi Računsko sodišče, ki se je že leta 2016 v Zbirnem poročilu izreklo, da morajo javni lekarniški zavodi zdravila nabavljati v skladu z veljavnimi javno-naročniškimi predpisi. Komisija za preprečevanje korupcije zadeve ne komentira, saj zadevo obravnava kot prijavo. Podobno tudi Uprava kriminalistične policije, ki je zadevo predala Sektorju kriminalistične policije PU Murska Sobota in Državna revizijska komisija, ki je zoper g. Ivana Zajca že vložila obdolžilni predlog.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je sprejel sklep, da se je seznanil, da so javni zavod Pomurske lekarne od leta 2003 desetim največjim dobaviteljem plačale 364 milijonov evrov ne da bi izvedli javno naročilo. Poleg tega je sprejel dodaten sklep in sicer, da predlaga Komisiji za nadzor javnih financ in Odboru za zdravstvo Državnega zbora Republike Slovenije skupno sejo, na kateri se naj obravnava problematika nespoštovanja predpisov o javnem naročanju v javnih lekarniških zavodih ter sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev zakonitega poslovanja javnih lekarniških zavodov.

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je ob tem dejal: »Že več kot tri leta opozarjamo na to, da je treba zakone spoštovati. Poskušali smo z dialogom s Pomurskimi lekarnami, vodstvom in svetom zavoda. Naleteli smo na gluha ušesa in na kopico izgovorov, kaj se da in kaj ne. Namesto argumentov so prevladali drugačni interesi po zaščiti vodstva in po ohranjanju ustaljenih praks nabave zdravil mimo javnih naročil in s točno določenimi dobavitelji.« Dodal je še, da so bile Pomurske lekarne ustanovljene, da služijo ljudem in ne privatnim interesom. Zato občina ne more in ne bo pristala na oškodovanje občanov na račun lobijev iz farmacije. Izredno sejo je zaključil z besedami: »Zato si tudi danes ne morem zatiskati oči, pred tistim, kar je narobe. To bi bilo najlažje: izogniti se konfliktu, ne drezati v interese in pustiti vrtičke nedotaknjene. Ampak občanke in občani me niso izvolili, da pogledam vstran. Zato bom, v kolikor v 60 dneh ne bo zamenjano vodstvo v javnem zavodu Pomurske lekarne in zagotovljena zakonitost poslovanja, naročil občinski upravi, da pripravi postopke za ustanovitev javnega zavoda Nove pomurske lekarne.«