Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)

petek, 25. Oktober 2019

Objavljamo dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Muska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala v času od 25. oktobra 2019 do 25. novembra 2019

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 25. novembra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

Javna obravnava bo v sredo, 6.11.2019 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.