Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za  javno razgrnitev:  Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3).