Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)

ponedeljek, 2. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za  javno razgrnitev:  Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3).