Dokončana ureditev ob regionalni cesti v Černelevcih in Veščici

sreda, 4. Avgust 2021

Mestna občina Murska Sobota je zaključila izvajanje del na projektu: "Prometna ureditev ob regionalni cesti R2-441/1298 v Černelavcih in Veščici"

 

V okviru pogodbenih del z izvajalcem Pomgrad d.d. smo na odseku v Černelavcih izvedli:

- manjkajoči odsek pločnika s kolesarsko stezo od Gajeve ulice do Šercerjevega naselja z izgradnjo opornega zidu na meji s stanovanjskimi objekti

- izvedbo meteorne odvodnje, vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in telekomunikacijskih vodov

- umestitev ustreznih prehodov za pešce in kolesarje

 

Na odseku v Veščici je bilo urejeno:

- asfaltiran cestni priključek na pokopališče s pločnikom ter prehodom za pešce.

- javna razsvetljavo prehoda za pešce

- daljši odsek vodovodnega priključka za pokopališče

- dostopne poti do dveh delov pokopališča

Ohranili smo prvotna stebra in kovinska vrata na pokopališče ter pripravili brežino za ponovno zasaditev žive meje ob regionalni cesti.

 

Skupna vrednost izvedenih del na obeh odsekih znaša cca. 135.000 € z vključenim DDV.