Dokončana sanacija obeh kanalizacijskih sistemov v Černelavcih

torek, 5. November 2019

Po dokončanju sanacije kanalizacijskega sistema K7 (del Dalmatinove, Liškove in Slovenske ulice) v tem poletju, je bil v teh dneh dokončan tudi kanalizacijski sistem K8 (Črtomirova ulica in del Liškove ulice) v Černelavcih.

Z notranjo zatesnitvijo se je povečala pretočnost, podzemni jaški so bili na delu kanalizacije, kjer so dimenzije kanala ustrezale izdelani analizi, dvignjeni na nivo cestišča. Namestili so tudi merilca za meritev pretočnosti na severnem zbiralniku pred in za naseljem Černelavci, s katerima spremljajo pretočnost severnega zbiralnika.

Po dokončanju del sledi še ureditev celotne Črtomirove in dela Liškove ulice z novo asfaltno prevleko, prav tako bodo urejeni pločniki. Groba asfaltna prevleka bo dokončana predvidoma do konca novembra, medtem ko bo zaradi možnih posedkov fina asfaltna prevleka dokončana pomladi 2020.

Vrednost celotne investicije prenove kanala K8 znaša 160.000 EUR, izvajalec del je GMW d.o.o.

V načrtu razvojnih programov za obdobje med letoma 2020 in 2022 je predvidena tudi sanacija preostalih kanalizacijskih vodov v Černelavcih.