Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Celovita ureditev Kroške ulice

četrtek, 23. Julij 2020

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in direktor podjetja PROHAUS d.o.o. Klemen Zajc, izvajalec gradbenih del sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del za celovito ureditev Kroške ulice. Župan je pogodbo podpisal tudi z direktorjem podjetja Atrij d.o.o. Antonom Kolaričem, izvajalcem gradbenega nadzora. Ureditev Kroške ulice poteka v sklopu projekta Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza in bo sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Investicija, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter celovita obnova ulice, se bo začela v prvih dneh avgusta, dela bodo potekala na celotnem odseku Kroške ulice (od Cankarjeve ulice do območja križišča z obvoznico) v dolžini skoraj 1 km. Investicija obsega izgradnjo kolesarskih stez, ki bodo nivojsko ločene od cestišča, ureditev površin za pešce, obnovo vodovoda ter izvedbo meteorne odvodnje s ponikanjem. V sklopu celovite ureditve Kroške ulice se bo obnovila tudi dotrajana javna razsvetljava in uredile zelene površine s ponovno zasaditvijo obojestranskega drevoreda. Prav tako bosta na obeh straneh ulice postavljeni avtobusni postajališči z nadstrešnicami. V sklopu projekta bo obnovljeno tudi celotno cestišče (preplastitev celotne ceste). Ker preplastitev cestišča ni upravičena do sofinanciranja z EU sredstvi, bodo zanje sredstva zagotovljena iz občinskega proračuna, s tem bo zagotovljena celovitost izvedbe posameznega investicijskega odseka. Investicija bo predvidoma dokončana v začetku leta 2021.

Celotna investicija obnove Kroške ulice znaša 759.343,54 EUR. Celotni projekt CTN »Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza« znaša 1,3 milijona EUR in ga v višini 707.102 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt poleg izvedbe celovite ureditve Kroške ulice vključuje tudi izgradnjo drugih kolesarskih povezav v mestu.