Brezplačni delavnici za pripravo zaključnih računov oz. letnih poslovnih poročil za društva

sreda, 23. Januar 2013

Tudi v letošnjem letu organizirajo v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja delavnici za pripravo zaključnih računov oz. letnih poslovnih poročil,

ki jih morajo društva vsako leto do konca marca oddati AJPES-u. Člane društev želimo seznaniti z novostmi, ki jih morajo upoštevati pri pripravi poslovnih letnih poročil.

PROGRAM DELAVNICE:

• Bilanca stanja
• Izkaz prihodkov in odhodkov
• Pojasnila k računovodskim izkazom in poslovno poročilo
• Obračun davka od dohodkov pravih oseb
• Druga poročanja in opozorila na novosti
• Novosti pri davkih - DDV, dohodnina
• Odgovori na vaša vprašanja

Udeleženci delavnice prejmejo pripravljeno gradivo z izročki predstavitve, prav tako tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
Delavnico bo vodila strokovna svetovalka mag. Mira Špiljak.

• Prijave:

Število udeležencev je omejeno, zato so za udeležbo obvezne prijave preko e-pošte
matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54 (Matejka Horvat).

Ob prijavi navedite termin, na katerega se prijavljate ter društvo, iz katerega prihajate.

Delavnica je brezplačna in namenjena članom nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi in ustanove) iz Pomurja.

Več informacij najdete na spletni strani:

http://www.lrf-pomurje.si/akcije-in-dogodki/izobrazevanja-delavnice-seminarji-konference/?id=886