Brezplačna izobraževanja na dlani

torek, 26. Marec 2019

Direktor Ljudske univerze Murska Sobota Dejan Dravec nam je predstavil projekte, ki jih bodo v tem zavodu za permanentno izobraževanje izpeljali v tem letu.

Ljudska univerza, ki bo naslednje leto praznovala šestdeset let neprekinjenega uspešnega delovanja, izobraževalne programe in preostale aktivnosti izvaja v okviru pridobljenih projektov, razen osnovne šole za odrasle. V zavodu vse leto izvajajo program PUM-O, ki ga obiskujejo mladi, ki zaključujejo izobraževanja in se pripravljajo na vstop na trg dela. Projekt financira ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Kot pojasnjuje Dravec, pravkar poteka vpis v spomladanski semester osnovne šole za odrasle za vse tiste, ki tega segmenta izobraževanja še niso zaključili. Na Ljudski univerzi je v svetovalnem središču dostopno svetovanje na področju izobraževanja odraslih, in sicer tako za zaposlene (projekt Svetovanje 2016–2022) kot za brezposelne, kjer svetovalci uporabnikom pomagajo pri usmerjanju skozi osebno izobraževalno pot, iščejo možnosti štipendiranja in priskrbijo aktualne informacije o izobraževanju odraslih.

Že čez 350 udeležencev

Po besedah direktorja je najbolj aktualno izvajanje projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, ki ga financirata Evropski socialni sklad ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno Ljudsko univerzo zaradi neformalnih izobraževanj, ki so v okviru projekta uporabnikom na voljo brezplačno, obiskuje že čez 350 udeležencev. Na voljo so neformalni programi iz računalništva, tujih jezikov, zakona o upravnem postopku, skrbi za zdravje zaposlenih, finančne pismenosti itd. »V tem kontekstu je pomembno omeniti, da so na voljo tudi programi v okviru t. i. tailor-made prilagoditve, kar pomeni, da izobraževalni program prilagodimo željam in zahtevam interesentov, tu imam v mislih zlasti podjetja,« pravi Dravec. Na voljo je recimo skupinsko učenje računalništva, samostojno učenje pa je v ponudbi zavoda vedno mogoče v Središču za samostojno učenje.

Pionirji ženskega podjetništva

Pri mednarodnem sodelovanju s čezmejnimi partnerji so, kot pravi direktor, v regiji pionirji na področju bolj sistemskega razvoja ženskega podjetništva. Z novim letom so zaključili uspešno izvedbo mednarodnega projekta RegioWIN, s čezmejnimi partnerji so vložili tudi kandidaturo za nadaljevanje razvoja te zgodbe. »Izkušnje kažejo, da smo zanesljiv mednarodni partner, saj smo se na mednarodni projekt prijavili na povabilo italijanskega partnerja, ki je priporočilo o naši soudeležbi prejel od našega avstrijskega partnerja, s čimer pomembno rastejo naše mednarodne reference,« pravi Dravec, ki doda, da izvajajo še izobraževalne programe za potrebe zavoda za zaposlovanje, s katerim prav tako zelo dobro sodelujejo.

Prijavljajo se na razpise

V maju bodo že tradicionalno izpeljali Teden vseživljenjskega učenja, ko izvajajo študijske krožke, da se na terenu, med ljudmi, povezujejo z drugimi občinami. V zavodu deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje. So pa na Ljudski univerzi vedno na voljo plačljivi tečaji, ki jih izvajajo v dogovoru z interesenti in podjetji. V zavodu sledijo različnim razpisom in se nanje uspešno prijavljajo.

Aleksandra Grah, Soboške novine marec 2019