Aktivnosti Mestne občine Murska Sobota ob dnevu Zemlje

V Mestni občini Murska Sobota si že več let  prizadevamo za izboljšanje stanja okolja  s celostnim pristopom k okoljskemu načrtovanju, varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Veliko pozornost  namenjamo tudi osveščanju in informiranju javnosti preko različnih akcij, letakov, zloženk ter pisnih in elektronskih medijev.

Želimo predvsem doseči, da s skupnimi prizadevanji občine, občanov in ostalih uporabnikov prostora ustvarimo prijazno bivalno okolje ter dvig kakovosti  življenja v občini. 

Tako Vas že tretje leto zapored, v okviru obeležitve Dneva zemlje,  vabimo na stojnico Mestne občine Murska Sobota, ki  bo postavljena

v središču Murske Sobote na Trgu zmage (ob spomeniku)

v ponedeljek, dne 22. 4. 2013 od 9. do 12. ure.

Na stojnici vam bomo predstavili naša prizadevanja na temo varovanja okolja in trajnostnega razvoja. V ta namen smo se odločili, da damo svoj prispevek tudi zaposleni v mestni upravi k izboljšanju stanja okolja, zato bomo zasadili nekaj javnih zelenih površin z rožami, grmovnicami in drevninami, ki so jih prispevala podjetja in posamezniki iz naše občine.

Več informacij o dnevu Zemlje v Mestni občini Murska Sobota najdete na tej povezavi.