Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota

sreda, 19. Oktober 2011

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na svoji 7. seji, dne 15. septembra 2011, sprejel Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota. Akcijski načrt je sestavljen iz uvoda, akcijskega načrta in posebnega dela – prostorske ureditve – prostori, ceste in drugo v Mestni občini Murska Sobota in krajevnih skupnostih Mestne občine Murska Sobota, ki jih najdete v spodnjih dokumentih.