20 let Soboških novin

sreda, 19. April 2017

Danes je izšla 164 številka Soboških novin, ki je hkrati jubilejna  - aprila leta 1997 je namreč izšla prva številka Soboških novin.

Takratni svetniki Mestne občine Murska Sobota so oktobra 1996 soglasno sprejeli odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota, izdajatelj pa njen mestni svet. S sprejetjem odloka je zeleno luč za delo dobila idejna ustanoviteljica in prva urednica Soboških novin Brigita Bavčar, ki je skupaj s sodelavci  pripravila poskusno številko glasila, ki je izšla 27. decembra 1996.  Ime glasila je izbrala sama, kot pravi glede na to, da smo v tej pokrajini že imeli (Kleklove) novine, Soboške pa pač zato, ker izhajajo v Murski Soboti in je namenjeno občanom soboške občine, med katerimi je večina Sobočanov. Soboške novine so bile prvo občinsko glasilo v Pomurju po uvedbi lokalne samouprave in je bilo vzor za ureditev številnih glasil drugih občin.  Prva uradna številka je izšla štiri mesece za poskusno.  

Glasilo je dolgo časa izhajalo kot sezonec s pomladno, poletno (običajno pred Soboškimi dnevi), jesensko in predpraznično izdajo v decembru, najmanj pa štirikrat letno, kot je to narekoval odlok o izdajanju.  Kasneje so začele izhajati  v dvomesečnem zaporedju, v njih pa se je zrcalilo družabno življenje v občini.

Soboške novine so leta  2007 dobile novo, sodobnejšo podobo, izhajati je začelo v povečanem formatu na kakovostnejšem papirju, z barvnimi fotografijami na vseh straneh ter mnogimi vsebinskimi spremembami. Predvsem pa se je končno uresničila dolgoletna želja ustanovitelja, vseh sodelujočih pri nastajanju glasila in seveda občanov: novine so začele izhajati mesečno.  Od takrat glasilo objavljamo tudi  v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine, kar omogoča sprotno spremljanje dogodkov tudi vsem tistim, ki živijo izven naše občine.

Leta 2015 je glasilo postalo »časopis« - popolnoma nova oblikovna zasnova je s seboj prinesla tudi bogato vsebinsko prenovo s še podrobnejšim spremljanjem dogajanja v naši občini ter predstavitvijo naših občank in občanov – posameznikov z zanimivimi življenjskimi zgodbami ali pomembnimi  dosežki na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, športnem in  drugih področjih.

Izredno zanimivo je listati po arhivskih izvodih glasila in videti spremembe in razvoj v naši občini. Koliko zanimiv zgodb se je zvrstilo v novinah v teh 20. letih! Naslovi kot so  “Sprememba prostorskega plana za mestno središče” pa  predstavitev izhodišč, ki so oblikovala arhitekturno zgodbo o pokrajinski in študijski knjižnici,  podpis sporazumov o partnerstvih z mesti, s katerimi  smo medtem obeleževali že peto, deseto, celo trideseto obletnico, položitev temeljnih kamnov, potek gradnje in odprtje  objektov,  brez katerih si medtem naše Sobote ne znamo več predstavljati, nova poimenovanja ulic in trgov.. Tako so  Soboške novine tudi zanimiv zapis zgodovine naše občine, ki bo ostal prihodnjim rodovom.