Županov poziv za naj prostovoljca v letu 2018

petek, 14. December 2018

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2018«

 

Tudi v letu 2018 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

Zato pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2018 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
  2. Naj prostovoljno društvo
  3. Naj prostovoljna organizacija
  4. Naj prostovoljni dogodek

 

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:

  1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
  2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najpozneje do 4. januarja 2019.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2018 bo potekala v začetku leta 2019.