Županov poziv za naj prostovoljca 2014

ponedeljek, 15. December 2014

P O Z I V

ŽUPANA ALEKSANDRA JEVŠKA

za predloge za  »Naj prostovoljca v letu 2014«

Tudi v letu 2014 je bilo v naši občini veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so si vsak na svoj način prizadevali na področju prostovoljstva.  

Zato pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podate svoje predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2014 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bomo podelili v naslednjih kategorijah:

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
  2. Naj prostovoljno društvo
  3. Naj prostovoljna organizacija
  4. Naj prostovoljni dogodek

V svojem predlogu za podelitev priznanja navedite sledeče:

  1. Opis kandidata/ke z njegovimi/njenimi osebnimi podatki.
  2. Opis njegovega/njenega  dela na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili z njegovim/njenim  prostovoljnim delom doseženi

Vlogo za priznanje naj prostovoljca  2014 naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota najpozneje do 31. decembra 2014.

Prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo bom imenoval. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2014 bo potekala v mesecu januarju 2015.

mag. Aleksander Jevšek, župan