Župan sprejel ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Župan Anton Štihec je danes na uradnem obisku sprejel ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanka Stepišnika, ki sta ga spremljala državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Gašpar Gašpar Mišič in vodja kabineta ministra Aleksander Arsekić. Obiska se je udeležil tudi poslanec Branko Ficko.  

Župan je navzočim predstavil občino, gospodarsko stanje v občini in potenciale, ki jih imamo na področju gospodarstva. Ob tem je izpostavil predvsem velik potencial geotermalne energije, kar je bilo dokazano s projektom Turistični center Fazanerija – Energetski del in ministra prosil za pomoč pri nadaljnjih korakih na poti večjega koriščenja tega naravnega potenciala.  Ministru z ekipo je predstavil tudi prihodnje večje projekte v občini, ki bodo bistveno vplivali, na kakovost življenja občanov in vseh Pomurcev. To so elektrifikacija železniške proge, južna obvoznica in vodooskrba Pomurja. V pogovoru so se dotaknili tudi perečih problematik v regiji, kot so visoka brezposelnost in težave v podjetju Mura.
 

Minister je dejal, da je župan Štihec skrben župan, ki dobro skrbi za  občino ter na podlagi predstavljenega izpostavil dobre usmeritve občine, ki temeljijo na strateških prednostih regije, predvsem geotermalni energiji. Poudaril je, da bodo evropska sredstva v finančni perspektivi 2014-2020 namenjena predvsem za podjetniške projekte, ki bodo ustvarjali in ohranjali delovna mesta ali povečevali dodano vrednost, poleg tega pa tudi skrbeli za okolje. Navedel je, da bo usmeritev temeljila na sofinanciranju manjšega števila projektov, ki pa bodo večje vrednosti in z velikimi multiplikativnimi učinki na okolje. Poleg turizma in energetske sanacije stavb je izpostavil tudi kmetijstvo kot prednost Pomurja, ki bi lahko postalo  »zelenjavni vrt« Slovenije. Minister je pohvalil tudi dobro urejeno optično omrežje v celotni občini, ki je predpogoj za razvoj.