Župan sprejel evropskega poslanca Alojza Peterleta

Župan Anton Štihec je danes v svojem uradu sprejel evropskega poslanca Alojza Peterleta, ki sta ga spremljala poslanec Državnega zbora Jožef Horvat in mestni svetnik Dezider Šooš.

Evropski poslanec je županu predstavil svoj pogled na trenutno situacijo v državi in izpostavil, da se težave, ki smo jim priča v Sloveniji žal ne da rešiti kratkoročno. Opisal je tudi primer dobre prakse na Finskem, ki je imela podobne probleme v preteklosti kot Slovenija, danes pa je v marsičem najboljša na svetu. Pogovor je tekel tudi o evropski direktivi glede voda, ki je bila v Sloveniji  ponekod napačno interpretirana in razložil tudi stališče Bruslja. Župan je evropskemu poslancu predstavil občino ter izzive, s katerimi se soočamo. Na primeru podeljevanja koncesij za visoko šolstvo  je predstavil  razlike, ki obstajajo v primerjavi s osrednjim delom države.  

Peterle je po obisku pri županu obiskal  Ekonomsko šolo Murska Sobota, kjer je skupaj s poslancem Horvatom, ki je predsednik odbora za zunanjo politiko Državnega zbora Slovenije sodeloval v javni debati na temo »Aktiven državljan Slovenije in Evropske unije«.