Župan ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti

sreda, 15. September 2021

Župan dr. Aleksander Jevšek je  o pomenu trajnostne mobilnosti pred začetkom letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki se mu na Mestni občini Murska Sobota pridružujemo že dvajsetič, spregovoril v tokratnem uvodniku Soboških novin.

Jutri se začne Evropski teden mobilnosti. Pobudi, ki poziva k trajni spremembi potovalnih navad in nas vabi, naj namesto avtomobila za pot v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti, se na mestni občini letos pridružujemo že dvajsetič.

Na mestni občini si nenehno prizadevamo za izboljšanje trajnostne mobilnosti, posamezne oblike so podrobneje predstavljene tudi v tej številki časopisa. Leta 2017 smo sprejeli strateški dokument Celostna prometna strategija, da bi zagotovili visoko raven prometne varnosti ter zmanjšali število prometnih nesreč in njihove posledice, zmanjšali odvisnost od avtomobilov ter povečali delež okolju prijaznih načinov potovanj.

Med pomembnejše aktivnosti pri izvajanju prometne strategije spadata tudi vzpostavitev in ureditev kakovostnih kolesarskih povezav, ki bistveno prispevajo k varovanju okolja. Motoriziran promet zelo onesnažuje zrak, povzroča hrup, zaradi pomanjkanja gibanja se soočamo z vse večjimi zdravstvenimi težavami.

Ureditve mesta in še zlasti mestnega središča, ki za zmeraj spreminja svojo podobo ter postaja pešcem, kolesarjem ter gibalno oviranim prijazno mesto, se lotevamo premišljeno, osnovno vodilo pri načrtovanju prenov pa je izboljšanje infrastrukture za večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za prebivalce in obiskovalce mesta.

S prenovo mestnih ulic pridobivamo kakovostne in udobne kolesarske površine ter površine za pešce, hkrati pa obnavljamo cestišča in preostalo dotrajano infrastrukturo za boljšo oskrbo in varnejši promet.

Tako smo v celoti obnovili Kroško in južni del Slovenske ulice ter ulice: Štefana Kuzmiča, Prešernovo, Kopitarjevo, Tomšičevo, Zvezno, Lendavsko, Grajsko, Ciril Metodovo ter Kocljevo. Ob tem smo uredili skoraj šest kilometrov kolesarskih povezav, 3,6 kilometra pločnikov in tri krožišča, umestili 131 kosov urbane opreme, namestili postajališče za kolesa, uredili polnilnico za električne avtomobile ter postajo za izposojo koles Soboški biciklin s polnilnico električnih koles.

Ob tem ne smemo pozabiti na ozelenitve javnih površin, kjer smo v minulih dveh letih samo v mestu zasadili okrog tristo novih dreves, do konca tega leta pa bomo na severni strani Ulice Štefana Kovača nadomestili drevored z okrog petdesetimi mladimi drevesi kroglastega javorja.

Skupna vrednost vseh investicij v infrastrukturo za spodbujanje trajnostne mobilnosti je od leta 2018 do danes znašala skoraj šest milijonov evrov, od tega je bilo 3,8 milijona evropskih in državnih sredstev.

Podatki bodo ob zaključku finančne perspektive še višji, saj z deli pospešeno nadaljujemo. Ta teden se je začela celovita prenova Ulice Staneta Rozmana, ki ji bosta sledili še Ulica arhitekta Novaka in Slomškova ulica. Vse za kakovostnejše in bolj zdravo življenje občank in občanov ter čistejše okolje za generacije, ki prihajajo!

Vabim vas, da se tudi vi pridružite pobudi Evropskega tedna mobilnosti in avtomobil večkrat pustite doma. Do mesta se sprehodite peš, zapeljite se s kolesom ali Sobočancem. Ob tem boste imeli več časa za opazovanje pozitivnih sprememb v mestu: čudovito obnovljenega trga pred stolno cerkvijo, začetka prenove na območju nekdanjega Potrošnika ter nove ponudbe, pestrega dogajanja in zelenih dreves na Slovenski ulici. Zagotovo boste ob tem srečali znanca in pokramljali. Ob tem boste pripevali k boljšemu zraku in se še bolje počutili!

Živimo bolj zdravo, izbirajmo trajnostne oblike prevoza!

 

dr. Aleksander Jevšek, župan