Še malo in se bo pod streho igralo

ponedeljek, 27. Avgust 2018

Na področju športne infrastrukture je Murska Sobota bogatejša za teniško dvorano, ki bo igranje tenisa omogočala vse leto.

V Teniškem klubu Murska Sobota so o pokritih igriščih za tenis razmišljali že pred desetimi, petnajstimi leti, zadnjih pet let pa so aktivno snovali predloge in iskali možnosti za njihovo realizacijo. Tako se je lani končno začela gradnja, v decembru pa je bila tudi v grobem končana. Investicija je vredna 350 tisoč evrov, financirali pa so jo teniški klub in iz sredstev Fundacije za šport za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Delež bo prispevala tudi Mestna občina Murska Sobota. Občina je naprej na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin s Teniškim klubom Murska Sobota postala edina lastnica zemljišča, na katerem je zgrajena teniška dvorana in ki meri nekaj več kot pet tisoč kvadratnih metrov. Sledila je sklenitev kupoprodajne pogodbe, s katero je murskosoboška občina postala še solastnica teniške dvorane in pripadajoče infrastrukture v deležu 23,7 odstotka, za kar bodo plačali 100 tisoč evrov, sredstva za nakup pa so bila načrtovana v proračunu za letošnje leto.

Mestna občina Murska Sobota je del teniške dvorane kupila z namenom, da svojim občankam in občanom pod enakimi pogoji omogoči dostopnost teniških športnih aktivnosti, na drugi strani pa želi zagotoviti optimalne pogoje za razvoj tenisa med mladimi. Otvoritev dvorane bo osmega septembra letos.

Karlo Vratarič, Soboške novine, julij 2018