Nadaljevanje 27. seje mestnega sveta

Točke dnevnega reda