Proračun 2020

Datoteka
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (336.11 KB)
Splošni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (610.33 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2020 po pod kontih - brez KS in MČ
pdf (359.45 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska sobota za leto 2020
pdf (212.89 KB)
Finančni načrt krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (453.28 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (567.31 KB)
Posebni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (976.9 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2020 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (1.94 MB)
Načrt razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za obdobje 2020 - 2023
pdf (736.47 KB)
Obrazložitve načrtov razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023 po proračunskih uporabnikih in področjih
pdf (1.23 MB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 in 2021
pdf (131.1 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska za leto 2020
pdf (3.76 MB)
Finančni in poslovni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
pdf (1.31 MB)