Proračun 2018

Datoteka
Vsebina
pdf (129.06 KB)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (241.71 KB)
Splošni del proračuna
pdf (410.06 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2018 po pod kontih - brez KS in MČ
pdf (261.03 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (144.12 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (345.56 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna
pdf (354.94 KB)
Posebni del proračuna
pdf (768.85 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2018 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (637.58 KB)
Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021
pdf (530.75 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 in 2019
pdf (124.35 KB)
Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (135.49 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (583.33 KB)
Finančni in poslovni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
pdf (535.19 KB)