Podžupan

Zoran Hoblaj

Podžupan Mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj  je univerzitetni diplomirani pravnik, več kot deset let je opravljal funkcijo tajnika mestnih četrti. Leta 2008 se je zaposlil v Domu starejših Rakičan in leta 2011 postal direktor doma. Je tudi predsednik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Zoran Hoblaj je poročen in ima dve hčerki.