Svet za invalide

Predsednik:

Branko Gornjec, Društvo gluhih in naglušnih Murska Sobota

 

Člani:

-mag. Rofina Bernjak, Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za negospodarske dejavnosti, koordinatorka in skrbnica za delo Sveta za invalide

- Mira Nemec, URI-Soča Murska Sobota

- Jaka Perš, Društvo za socialno vključenost MOZAIK

- Marija Bačič, Društvo za pomoč duševno prizadetih Sožitje, Murska Sobota

- Vojmir Prosen, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

- Eva Abraham, Društvo invalidov Murska Sobota

- Bogomir Rola, Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za gospodarske dejavnosti